Jak dělat sponzoring

Víte co? Já proti sponzoringu vůbec nic nemám. Proč bych měl mít? Vždyť jde o nedílnou a velmi ušlechtilou a efektivní formu integrované marketingové komunikace! Jediné, co mi na tom vadí je, že ti, kdo sponzoring dělají, ho nevnímají správně a téměř nikdy jej neplánují a téměř vůbec jej nekombinují s ostatními komunikačními nástroji. Zatímco pro reklamu či PR mají dlouhodobý […]