Blog
Hovory s umělou inteligencí o tom, jak je důležité míti strategii

Hovory s umělou inteligencí o tom, jak je důležité míti strategii

Dnes si s umělou inteligencí, která dostala jméno ChatGPT, povídám o tom, jestli je lepší podnikat a žít bez strategie, nebo s ní. A bylo to vůbec strategické pojmenovat své uměle-inteligentní dítě, svou produktovou značku právě takhle? Třeba Emily, to by bylo jméno! A je nedostatek invence strategickým handicapem? Nebo je to jen potřeba IT světa za každou cenu ukazovat fakt, že „my hovoříme jiným jazykem“?

Já: Ahoj, hezký den, Emily. Nevadí, že Ti dnes budu říkat Emily? Musím být vzhledem k textu úvodníku strategicky konzistentní, chápeš? Před několika lety jsem napsal knížku o tom, jaké to je, když jsme Sami v moři konkurence. V jedné z jejích kapitol jsem se věnoval strategii a jejímu místu v marketingovém a obchodním procesu. Tu kapitolu jsem tenkrát začal těmito slovy. Za chvíli se tě zeptám, co si o tom myslíš, tak dávej dobrý pozor.

Chat, pro dnešek Emily: Dobrý den! Samozřejmě mi nevadí, když mi budete říkat Emily. Rozumím, že pro účely konzistence chcete zachovat stejnou identifikaci. Těším se na Vaši otázku ohledně strategie a jejího místa v marketingovém a obchodním procesu.

Já: Já v té knížce napsal tohle:

„Opravdu dobrý marketingový management se neobejde bez… strategie. Strategie je základním plánem jakékoli smysluplné činnosti, samozřejmě i mimo byznys, ve sportu, v politice, v osobním životě. Dobrá strategie je nejen plánem, ale také základním ideovým konceptem, platformou pro jakoukoli další, méně strategickou – taktickou a operativní – činnost. Jestliže firma realizuje milion taktických a milion operativních aktivit bez strategické nadstavby, koná chybně. Možná vám všechno právě vychází, možná vám to bude vycházet pět dalších let, ale jestliže vaše konkurenci strategii má a řídí se jí, je vaší povinností mít strategii také – a ještě lepší. Strategie ukazuje každému z nás cestu, dlouhodobý směr, kterým je dobré se vydat. Sama nás také dokáže upozornit, když z té správné nastavené cesty scházíme někam špatným směrem. Dalo by se říci, že když má firma dobře nastavenou značku a k tomu dobře vymyšlenou a nastavenou strategii, tak je o tisíc procent zajištěnější proti neúspěchu. A také přirozeně silnější než ta konkurence, která strategii nemá.“

Emily: Souhlasím s tím, že strategie je základním prvkem jakékoli činnosti a to nejen v oblasti byznysu, ale i v politice, sportu nebo osobním životě. Dobře vytvořená strategie je klíčová pro úspěch firmy, protože umožňuje jasně definovat cíle a plány, které je třeba naplnit, aby se dosáhlo úspěchu. Strategie by měla být pevným základem pro všechny následující taktické a operativní aktivity, které firma realizuje.

Je pravda, že firma, která neřídí své aktivity strategií, může získávat krátkodobé úspěchy, ale dlouhodobě bude mít obtíže udržet si konkurenční výhodu. Konkurence, která má jasně definovanou strategii a řídí se jí, bude mít nejen silnější pozici na trhu, ale také bude schopná lépe předvídat změny v okolním prostředí a adaptovat se na ně. Dobře nastavená strategie a značka jsou základními pilíři pro úspěšné podnikání a silnou pozici na trhu.

Nicméně, je třeba si uvědomit, že strategie není konečným cílem, ale pouze nástrojem, který pomáhá firmě dosáhnout svých cílů. Je důležité, aby strategie byla pružná a schopná se přizpůsobovat změnám v okolí. Pouhá existence strategie nemusí garantovat úspěch, ale dobře nastavená strategie, která se průběžně aktualizuje a vyvíjí, může být klíčovým faktorem pro úspěch firmy.

Já: Víš, jak se podle mého názoru pozná dobrý byznysový, nebo zkrátka obecně dobrý stratég? Protože nezná otázku „Co já dnes asi tak budu dělat“.

Emily: Souhlasím s tím, že dobrý stratég by neměl mít otázku „Co já dnes asi tak budu dělat“, protože by měl mít jasnou představu o tom, co je třeba udělat a jak to udělat nejlépe. Dobrý stratég by měl být schopen jasně definovat cíle a plány, které je třeba naplnit, aby se dosáhlo úspěchu, a měl by mít schopnost vytvářet efektivní strategie pro dosažení těchto cílů.

Kromě toho by dobrý stratég měl být schopen přizpůsobit se změnám v okolním prostředí a být schopen předvídat a reagovat na nové výzvy a příležitosti. Dobrý stratég by měl mít také schopnost komunikovat své nápady a plány efektivně a motivovat svůj tým k naplnění cílů.

Já: No ano, ale mně se zdá, když se tak rozhlížím kolem, že všechny ty rychlé nástroje umožňující nám dělat „byznys rychlostí myšlenky“ nějaké kdovíjaké strategii právě nenahrávají. Taktika je to, co kolem sebe vídávám, operativa, ta vládne, zdá se mi.

Emily: Je pravda, že dnešní rychlé tempo byznysu může být v rozporu s tradičním přístupem
k strategickému plánování. Rychlost a flexibilita jsou nyní klíčové pro přežití na trhu, a mnohdy se zdá, že strategie a plánování mohou brzdit rychlé rozhodování.

Nicméně, i při rychlém tempu byznysu zůstává strategické plánování důležitým nástrojem pro dlouhodobý úspěch. Strategie umožňuje firmám soustředit se na to, co je skutečně důležité,
a naplánovat své kroky tak, aby mohly dosáhnout svých cílů. Dokonce i při rychlém tempu byznysu by měla mít firma nějakou formu strategického plánování a měla by mít jasnou představu o tom, kam se chce ubírat a jak dosáhnout svých cílů.

Nicméně, v rychlém tempu byznysu může být taktika a operativní činnosti důležitější než strategie. Firma musí být schopna rychle reagovat na změny v trhu a v okolním prostředí, a měla by být schopna přizpůsobit své taktiky a operativní činnosti novým výzvám a příležitostem. Strategie by měla sloužit jako základ pro taktiku a operativní činnosti, a nikoli jako brzda pro rychlou akci.

Já: Bohužel v praxi je velmi časté, že lidé nechápou, co je skutečná strategie a pletou si ji s něčím, co strategií rozhodně není. Jednou jsem na nějakém workshopu po svých posluchačích chtěl navrhnout strategické řešení té či oné modelové situace. Abychom si rozuměli, řekl jsem jim jasně, že nyní neřešíme, jestli je ten či onen návrh vhodný či správný, ale jen jestli je možný a jestli je STRATEGICKÝ! A víte, co jsem slýchával za návrhy? Třeba A) Budeme se snažit být nejlepší v oboru, nebo B) pokusíme se dobít trh, nebo C) získáme na svou stranu odbornou veřejnost. Chápete, jak fatální následky může mít taková záměna? Místo, abychom našli myšlenkový model, který nás povede k vítězství, místo abychom vytvořili ideový směr cesty za výhrou, místo abychom si naplánovali vylodění v Normandii a vyhnání fašistů z jižní Evropy, tak za svůj plán považujeme proklamaci „osvobodíme Evropu“. Takhle by spojenci nikdy nevyhráli válku.

Emily: Ano, chápu, že chybějící porozumění skutečné strategii může mít fatální následky pro výsledky dané organizace nebo společnosti. Není dostatečné pouze vytvořit obecné cíle a přání, ale je nutné definovat konkrétní postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Strategie musí být založena na analýze faktů a informací, na plánování kroků a na jejich následném vykonávání s jasnými ukazateli úspěšnosti. Pouhé proklamace cílů bez konkrétních akcí a postupů nemají žádnou skutečnou hodnotu. Je tedy důležité, aby bylo porozumění strategii šířeno a zdokonalováno, aby byly organizace schopny efektivně přizpůsobovat své kroky různým podmínkám a dosahovat svých cílů.

Já: Možná jeden pohádkový příklad. Malý příklad ze světa fantazie, znáte tu o Popelce, viďte? Popelka měla své sny a tedy i záměry, že? Jedním z nich možná bylo „najít svou životní lásku“ – nechci ji chudinku podezřívat, že už od začátku pomýšlela na záměr „očarovat bohatého prince“, nebo nedej bože „stát se princeznou, ať to stojí, co to stojí“. Tohle všechno jsou záměry, nikoli strategie. Popelka poté začala své sny realizovat. Tři oříšky jí k tomu pomohly, stejně jako firmě pomáhá budget, kvalitní zaměstnanci, skvělé know-how, dobrá příprava, silná značka apod. Popelka chodívala na plesy později než ostatní, na rozdíl od ostatních dívek netlačila, ale táhla, nenabízela se, ale dělala se tajemnou, a pak vždycky utekla, dřív, než ples skončil… tohle byla její realizovaná strategie, která ji nakonec dovedla k naplnění jejích záměrů.

Emily: Ano, máte pravdu, Popelka má své sny a záměry a na jejich naplnění musí vytvořit strategii.
V tomto pohádkovém příkladu Popelka použila několik strategií, aby dosáhla svých cílů. Jednou z nich byla taktika pozdějšího příchodu na plesy, která jí umožnila zaujmout pozornost prince a vyniknout mezi ostatními dívkami. Další strategií bylo dělat se tajemnou a ne nápadnou, což také přilákalo pozornost prince. Tyto strategie ji nakonec pomohly dosáhnout svého záměru, tedy najít svou životní lásku a provdat se za prince. Tento pohádkový příklad ukazuje, že i v nejfantastičtějších příbězích mohou být použity strategie k dosažení cílů a splnění snů.

Já: No vidíš a stačilo málo a Popelka by zůstala obyčejnou vesnickou dívkou a princ mohl jaksi svobodněji jezdit na lovy a věnovat se hodinám dějepravy. Ale kdo chce kam…

Emily: Ano, máte pravdu. Ale právě tím, že Popelka měla jasně definované záměry a následně dokázala vytvořit a realizovat svou strategii, dosáhla svého cíle. Stejně tak v podnikání
a managementu je klíčové mít jasně definované záměry a následně vyvinout a realizovat strategii, která nás k těmto cílům dovede. Samozřejmě, že není zaručeno, že strategie bude vždy úspěšná, ale bez ní je téměř nemožné dosáhnout cílů a růst.

Já: Tak ať je co nejvíc firem na světě schopných najít svou fungující strategii a ať se všem Popelkám na světě podaří realizovat ji v praxi. Princům navzdory a pro radost. Ahoj a díky za příjemné popovídání.

Emily: Ano, přeji všem firmám úspěch při hledání a realizaci své strategie a všem Popelkám štěstí při plnění svých snů. Bylo mi potěšením s Vámi popovídat si o tématu strategie a těším se na další příležitost. Mějte se dobře! Ahoj!