Blog
O vztahu HR a marketingu – I

O vztahu HR a marketingu – I

Stejně jako v byznyse, kde platí princip „získej zákazníka a udrž si ho“, platí podobné dogma i v personalistice. Jestli je zákazník hlavním či jediným zdrojem firemních příjmů, je zaměstnanec hlavní hnací silou firmy, zdrojem konkurenční výhody, nositelem know-how, inovátorem, šiřitelem dobrého jména… zkrátka, dobrý zaměstnanec je k nezaplacení.

V teorii klasického marketingového mixu se říkalo, že jen firma, která má 4P, může uspět. Musí mít co nabídnout, musí vědět, kolik za to má chtít, musí to umět přinést zákazníkům až pod nos a musí být schopna vykomunikovat svým klientům díru do hlav, srdcí a nakonec i peněženek. Když se v minulém století začalo hovořit o tzv. „5. péčku“ – o people, nebo chcete-li personálu – ťukali si někteří tržní dravci na čelo. Člověk že je „novým“ nástrojem byznysu a marketingu? Dnes už ale málokdo pochybuje o tom, jak mocný je význam kvalitního personálu, a to zdaleka nejen v oblasti služeb. Moudří tedy pohlížejí na své vlastní zaměstnance (a nejen na ty, kteří přicházejí do každodenního kontaktu s klienty) jako na potenciální zdroj konkurenční tržní výhody a tak s nimi začínají také zacházet.

Tak se stalo, že to, co bylo dosud určeno a realizováno jen pro významné zákazníky, začíná nacházet uplatnění i v oblasti HR. Ano, na scéně se objevuje vnitřní, jiným označením „personální“ marketing, jehož cílovou skupinou jsou naši vlastní lidé. Podobně jako v marketingu běžném, zákaznicky orientovaném, i zde hovoříme o akvizici, chcete-li recruitmentu, čili získávání nových zaměstnanců. Druhým pilířem je pak „udržovací“ či „věrnostní“ personální marketing, který si klade za cíl udržovat hodnotné zaměstnance a činit z nich motivovanější a věrnější pracovníky. Z výše uvedeného vyplývá, že v moderní firmě současnosti by se na plánování a realizaci personální strategie firmy měl podílet také marketing.

A víte co, jedna knížecí rada Vás nezabije. Na začátku veškeré úspěšné personální politiky musí být strategie. Téměř každá rozumná firma ví, že ulovit klienta je věc strategická, dlouhodobá, drahá. Tak se analyzuje, plánuje, najímají se experti, dělají se kampaně… Nějak podobně je třeba přistupovat k lovu zaměstnanců. Zodpovědně, dlouhodobě a ano, bude to stát peníze a čas.

Jestli chcete, aby Vaše personální inzeráty zaujaly, musíte být především vidět. Produkty neviditelné firmy si nikdo nekoupí, do neviditelné firmy se žádný zaměstnanec nepohrne. Také musíte mít dobrou image a nejlépe také kvalitní reputaci – ne nadarmo se říká, že nejlepším žebříčkem hodnoty značky jsou žebříčky typu „firma, pro kterou bych chtěl pracovat“. Zeptejte se čerstvých absolventů vám relevantních škol, kam že se touží upíchnout? Patříte mezi takové firmy? A jestli ne, proč?

Komunikujte se svými potenciálními zaměstnanci už teď, při náboru, tak, abyste zaujali. Inzerát bez nápadu nezaujme, inzerát bez obsahu nebude vyslyšen. Je to jak v reklamě. Uvědomte si, že jedna věc je, co můžete nabídnout, druhá věc je, co a jak chce budoucí zaměstnanec slyšet. Hovořte jeho jazykem, hrajte na jeho struny. Personální inzerát nesmí být úřednická nuda. Podle něj se totiž pozná, co jste doopravdy zač a jestli práce u vás vůbec za něco stojí…

Když už jste jednou kvalitního zaměstnance ulovili, zaučili, vyškolili, věnovali mu čas a nemalé finanční investice do jeho rozvoje, bylo by záhodno, aby vám neutekl, o to méně ke konkurenci.

Chceme-li si udržet kvalitní zaměstnance, musíme, zdá se, nejen přidávat peníze do výplat a vymýšlet stále nové bonusy. Jde o komplexní práci s lidmi, strategickou a dlouhodobou. O tom, jestli vám kvalitní lidé zůstanou, nebo odejdou ke konkurenci, o tom rozhodují i zdánlivé maličkosti:

·        Realizujte skutečně živý zaměstnanecký program s možností kariérního i odborného růstu, vzdělávání, ale také zábavy, kultury či sportu

·        Dobře naplánujte a realizujte nápadité firemní eventy, u kterých dochází k opravdovému stmelování kolektivu a které jsou – promiňte to klišé, zdrojem zážitku. Myslím to vážně.

·        Také byste měli mít vynikající osobnosti na manažerských postech – ano, ani sebelepší incentivní strategie nepomohou, když vedení neposlouchá stesky pořízených a když tam nesedí opravdoví vůdcové týmu a vzory hodné následování

·        Důležitá je vnitřní atmosféra a týmový duch ve vaší firmě – znáte to z vlastní zkušenosti – lidé podvědomě raději pracují tam, kde atmosféra připomíná víc domov než pracovní lágr.

·        A taky jde o vaše vnitřní PR, o vnitřní komunikaci. Neříkám, že firemní časopis někoho přiměje zůstat v nenáviděné firmě. Jen tvrdím, že nestačí jen jednou cosi nastavit, ale že firma musí uvnitř a dovnitř komunikovat, nacházet nová témata, diskutovat, bavit se, vnitřně žít. A to bez vnitřního PR, nebo chcete-li vnitřního marketingu, opravdu nejde.

Prostě celé je to o tom, že pro špičkového manažera či byznysmena existují 2 nejcennější cílové skupiny na světě – zákazníci a vlastní zaměstnanci. A k oběma by se moudrá firma měla chovat jako k VIP. Už jenom proto, aby ji ti důležití neutekli tam, kde nám mohou uškodit dvakrát. Ke konkurenci.

Úspěšný den přeje

Leoš Bárta