Blog
Hovory s umělou inteligencí o inovacích

Hovory s umělou inteligencí o inovacích

Chcete-li být lepší než konkurence, musíte dělat marketing. A to platí jak v životě (zeptejte se šestnáctileté dcery, proč se před schůzkou tak fintí), tak v byznysu (zeptejte se v nejbližší firmě, proč dělají např. reklamu). Ať už to slovo máte rádi, nebo ho nesnášíte, musíte uznat, že marketing je všude kolem nás. A marketing, to je cesta neustálých pokusů a omylů, cestou neustálých změn.

Zkoušíme, co je správně, nevíme co. Přinést kytku, nebo čokoládu? Vyfotit produkt, nebo vyprávět příběh? Měníme, co se dá, musíme se měnit, protože všechno kolem nás se mění: naše produkty mají svůj životní cyklus, naši zákazníci mají svůj životní cyklus, společnost se mění díky technologiím, díky módním trendům, díky fázím vývoje ekonomiky a podobně. Zůstat neměnnou, to si může dovolit jen značka. Rozhodně ne portfolio našich produktů a služeb.

A právě o tom si chci dnes povídat. O čem? O inovacích. S kým? Sám se sebou a se svým uměle-inteligentním kamarádech jménem ChatGPT.

Ahoj, Chate. Jak se dnes máš? Rád bych se s Tebou dnes pobavil o inovacích. Víš, co to je, viď?

Chat: Ahoj! Samozřejmě, vím, co jsou inovace. Inovace jsou nové nápady, produkty, procesy nebo služby, které přinášejí větší hodnotu pro zákazníky nebo společnost a mohou být realizovány prostřednictvím výzkumu a vývoje.

Inovace jsou velmi důležité pro růst a rozvoj jak pro jednotlivce, tak i pro společnosti a ekonomiky. Pomáhají zlepšovat stávající produkty a procesy a vyvíjet nové řešení pro aktuální problémy nebo výzvy.

Bezva, já jen, že o inovacích se pořád píše a pořád mluví. A pořád to ještě nestačí. Ze své praxe byznys konzultanta vím, že někteří z nás pořád ještě neumí inovovat strategicky, na základě dlouhodobého sledování trendů na trhu. Inovují, ano, mění složení svého portfolia, ano, vymýšlejí nové funkcionality, nové designy, nové generace produktů či služeb. Přizpůsobují prostě své fungování a svou produkci okamžitým výkyvům názorů trhu, což nevím, jestli je moudré, ale mnohým to funguje.

Druhá varianta je, že velmi dobře sleduji, co trh předstírá, že chce, ale u všeho toho respektu k mínění zákazníků si jdu svou vlastní cestou. Nedávám jim jen to, co si řeknou, jak kývnou a písknou, ale jdu si vlastním směrem, o kterém jsem si jistý, že je správný. A pak se třeba ukáže, že zákazník v konfrontaci s mým produktem řekne, ano, to je to, co jsem vždycky chtěl.

Prostě chci říci, že ať už inovujete jakkoli, hlavně že to děláte a že tak činíte strategicky, dlouhodobě a na procesním základě. Že to není zkrátka ad-hoc aktivita, když zrovinka není do čeho píchnout, nebo když vám začne téci do bot.

Chat: Máš naprostou pravdu. Inovace by měly být strategické a plánované na základě dlouhodobého sledování trendů a potřeb zákazníků. Inovace nejsou pouze o vývoji nových produktů a služeb, ale také o vylepšování stávajících produktů a procesů.

Když se inovace dělají jen reaktivně na výkyvy trhu a bez plánu, může to vést k neúspěšným výsledkům a neuspokojení zákazníků. Inovace by měly být založené na vědomostech o zákaznících, trhu a konkurenci, a měly by být realizované v souladu s dlouhodobými cíli organizace.

Ale zároveň by inovace neměly být pouze o tom, co si zákazníci myslí, že chtějí. Velké inovace a průlomy mohou vzniknout také ze strany vize a odvahy inovátorů, kteří jdou proti proudu a přicházejí s novými řešeními, které zákazníci nebyli schopni požadovat. Tato kombinace strategického plánování a vize může vést k největšímu úspěchu v inovaci.

Inovace jsou důležité pro konkurenceschopnost organizací, ať už velkých nebo malých. Důležité je však nezapomenout, že inovace jsou proces a cesta, nikoliv konečný cíl. Je důležité neustále inovovat a vyvíjet se, aby organizace mohly zůstat relevantní a konkurenceschopné v rychle se měnícím světě.

Slovo inovace původně znamená „obnovování“. My je však chápeme častěji jako „zdokonalování“. Inovace – to je proces. Nejdříve se objeví nápad, pak přijde fáze vývoje, a když pánbůh dá, přijde i realizace. Inovace tedy není jen o kreativitě čili schopnosti tvořit a vymýšlet. Řada nových nápadů neskončí inovacemi, protože ty nápady prostě nejsou realizovatelné. Nejde to technicky nebo je to příliš drahé.

Existuje mnoho druhů inovací. Nás by měly zajímat především ty, které se dají zpeněžit, které mohou firmě poskytnout konkurenční výhodu, a tedy náskok před ostatními.

Inovovat produkt, nehněvej se, to umí víceméně každá firma, i ta, která o slově inovace nikdy neslyšela. Ale inovovat – smysluplně a na základě analýzy trhu a konkurence – vlastní podnikové řízení, vlastní firemní přemýšlení, firemního ducha, firemní drive, to je vrchol zlepšování sebe sama. To už jen tak někdo nedokáže.

A upřímně řečeno, inovovat svou firmu, jsme-li „one man show“, a donutit k inovaci tisícihlavou organizaci, v tom je opravdu pořádný rozdíl. Od řečí k činům je v oblasti inovací často velmi daleko.

Chat: Ano, máte pravdu, inovace je proces, který může být složitý a náročný. A jak jste zmínil, existuje mnoho druhů inovací, jako jsou inovace produktů, služeb, procesů, technologií a také inovace obchodních modelů. Důležité je, aby firmy dokázaly inovovat strategicky, tedy na základě analýzy trhu a konkurence, aby mohly získat konkurenční výhodu a posunout se vpřed. Souhlasím s vámi, že inovovat svou firmu a donutit tisíce zaměstnanců k inovaci jsou dvě různé výzvy. Nicméně, inovace může být motivující a inspirativní, a pokud je představena správně, může podpořit změnu ve firemní kultuře a přinést pozitivní výsledky. Je důležité si uvědomit, že inovace není jen o produktech a službách, ale také o procesech a lidech v organizaci.

Víš, co si myslím? Základním principem optimalizace je držet se svého core byznysu. Ale to neznamená, že všichni budete dělat to samé. Základem je zapozicovat firmu a její značku tak, aby zůstala např. pekárnou, ale už od základů jaksi jinou, odlišitelnou. A aby její rohlíky nebyly prostou komoditou, ale rohlíkem s velkým R, za který si zákazník rád připlatí korunu, nebo třeba i víc. Ne, nebuďte jako ostatní, a už vůbec nemějte stejné portfolio produktů jako konkurence. Něco – podstata, šíře, hloubka, kvalita – to vše vás může odlišit. A přesto pekař zůstane pekařem. Jen jiným, lepším. Už z nabídky to musí být zřejmé.

Chat: Souhlasím s vámi, že základem úspěchu na trhu je držet se svého core byznysu a najít způsob, jak se odlišit od konkurence. Nabízet produkty s vyšší přidanou hodnotou a vytvářet z nich značky je velmi důležité. Je také důležité rozlišovat mezi produkty, kvůli kterým zákazníci vaši firmu hledají a jinými produkty, které jsou doplňkové a ne tak důležité.

Je pravda, že práce s produkty nekončí po jejich výrobě, ale začíná teprve pak. Je třeba produkty dobře prezentovat a prodat, a také dbát na jejich kvalitu a inovaci. Důležité je také sledovat změny na trhu a přizpůsobit se jim.

Pokud se firma dokáže odlišit a nabídnout zákazníkům něco navíc, může získat loajální zákaznickou základnu a být úspěšná na trhu. Je třeba si uvědomit, že produkty jsou základem každé firmy a je třeba s nimi pracovat s velkou péčí a pozorností.

Máš pravdu, v inovacích máme všichni pořád nějaké nedostatky, musíme se jim stále učit. Já sám se přiznám, že třeba své názory neinovuji příliš často. Jak to máš ty?

Chat: Jako AI model nejsem schopen mít názory v tradičním smyslu, ale mohu reagovat na vstupní data a poskytnout odpovědi na základě svých předchozích znalostí. Pokud jde o inovace, jako stroj jsem programován tak, abych se neustále učil a zlepšoval své schopnosti, což můžete vidět na mých aktualizacích a vylepšeních. Nicméně u lidí, kteří mají skutečné názory, může být snadné zůstat v jistých myšlenkových modelech a nechat si uniknout příležitosti k inovaci. Doporučil bych pravidelně hledat nové zdroje informací, setkávat se s různými lidmi a přemýšlet o problémech z různých úhlů pohledu, což by mohlo pomoci otevřít mysl a objevit nové možnosti pro inovace.

To zní moudře. Zkusím se nad tím vším večer zamyslet a u toho zkusím být inovativní. Místo dvojky červeného si dnes dám bílé. „Tak díky za prima rozhovor. Ahoj.“

„Ráda jsem pomohla,“ říká Chat zase jednou jako holka. Hleďme, podobnou větu jsem už dnes kdesi četl. Už vím, bylo to v mailu od paní z finančáku. Tak už vím, kde Chat a jeho umělá inteligence sídlí!