Leoš Bárta
Tvořím.
Vedu.
Učím.
Pomáhám.

Lepší než konkurence

Tvořím. Vedu. Učím. Pomáhám.

Pro ty, kdo chtějí být lepší než konkurence.

Těm, kdo vědí, že nejlepší může být jen jeden.

 • Jsem tvůrce strategických byznys konceptů pro efektivnější fungování firmy na trhu.
 • Jsem externí týmový či projektový leader.
 • Jsem učitel a mentor strategického myšlení v personálním, marketingovém či komunikačním managementu.
 • Jsem ten, kdo má tu čest pomáhat firmám a institucím být lepšími… v očích jejich zákazníků.

Byznys brands

Pomáhám na svět novým značkám

Tvořím značky firem, produktů, metod, kvality, původu…

Oživuji značky, které byly dosud bez života, oživuji organismy „za logem“.

Proč to dělám?

 • Logo bez fungujícího značkového organismu nemá skutečnou hodnotu.
 • Kvalitní značka bývá to jediné, co tvoří skutečnou hodnotu firmy.
 • Dobře nastavená živoucí značka bývá jediný nástroj, který nás dokáže skutečně a navždy odlišit od konkurence.

Firemní strategie

Tvořím a uvádím do praxe firemní strategie

Skutečné strategie, které zvyšují šanci na úspěch.

Zahazuji nefunkční dokumenty, tvořím koncepty, ve kterých různé nástroje a aktivity dávají dohromady smysl, ve kterých to či ono není cílem, ale prostředkem v nějakém větším, smysluplném plánu jak vyhrát.

Proč to dělám?

 • Skutečná strategie je jedinou cestou za dosažením strategických, obchodních, marketingových či jiných cílů.
 • Skutečná strategie je to jediné, co zbývá, pokud nemáme na podporu byznysu a na marketing 100 a více milionů.
 • Skutečná strategie přináší spravedlnost a dává šanci na vítězství i těm nejmenším na trhu.

Personální marketing

Měním vnitřní firemní atmosféru, kulturu a styl…

To aby firma fungovala i zevnitř.
Nastavuji ve firmách skutečně marketingový, skutečně
strategický, skutečně hodnotový přístup k vlastním
zaměstnancům. Propojuji schopnosti a zkušenosti
personálního a marketingového (či PR) oddělení.

Proč to dělám?

 • Protože lidé jsou nejcennější konkurenční výhodou, protože zaměstnanci jsou nejdůležitější cílovou skupinou.
 • Protože lidé nepracují pro firmu proto, co dělá, ale proč.
 • Protože dobrá značka s dobou strategií jsou nejlepšími zaměstnavateli.

Dělám věci jinak

Svým klientům pomáhám dělat správné věci… lépe.

 • Těm největším klientům vkládám do korporátní mašinerie zpět strategickou odvahu dělat věci jinak.
 • Těm středním pomáhám růst tak, aby si zachovali lidský rozměr a unikátní atmosféru nadšených začátků.
 • Těm menším pomáhám zvyšovat šance na úspěch mezi velkými, mocnými a bohatými konkurenty.

Projekty

To, co si myslím, sděluji lidem,
kteří mají chuť poslouchat a přemýšlet.

Přehled referenčních projektů za posledních 10 let poskytnu na vyžádání.


Sami v moři konkurence